Fredrikstad – byen i vårt hjerte

Filmen er en historisk visuell fortelling om byen Fredrikstad, om byens historie og utvikling de siste hundre år.

Filmen er en historisk visuell fortelling om byen Fredrikstad, om byens historie og utvikling de siste hundre år. Gjennom gamle og nye filmklipp og stillbilder får vi se hva som har hatt betydning for byens utvikling og dens innbyggere, trelastindustrien, byens industriutvikling, og skipsbygging. Hvordan det var, og hvordan det er i dag. Vi får se Sjahen av Persia besøke byen, alle byens ferger, konstruksjonen av Kråkerøybroa og Fredrikstad-broa, vi får se fra FFKs storhetstid, og vi får regissørens filmatiske blikk på Fredrikstad i dag, og i fremtiden.
Filmen er laget i samarbeid med Fredrikstad kommunes kulturavdeling og Fredrikstad Museum.

Visninger

Lørdag 21 nov
Kl 15:00, Sal: Litteraturhuset Fredrikstad/Spesialvisning

Trailer