Retningslinjer for påmelding

Retningslinjer for påmelding av filmer til Nordic Docs

  • Filmen må være produsert i 2022/2023.
  • Stillbilde fra filmen må leveres til festivalkatalog.
  • Filmer som tidligere har vært vist offentlig på kino eller tv blir bare unntaksvis tatt ut til Nordic/Docs.

Visningsformat og visningsfil:

Nordic Docs bruker kun DCP som visningsformat, og filmer som skal vises må leveres på DCP. Hvis filmen velges ut til hovedprogrammet og du ikke har DCP og kun har filmen som vanlig fil (ProRes eller annet) og ikke har mulighet til å få laget DCP visningsfil selv, kan Nordic Docs lage DCP visningsfil gjennom eksternt firma. Dette koster kr 950.-, eks mva og DCP-filen er da filmskaperens eiendom. Filmer som velges ut kun til on-line visning og ikke får plass i hovedprogrammet kan leveres som ProRes-fil.

Levering av DCP/visningsfil fysisk eller til nedlasting avtales senere.

Rettigheter:

Påmelder av film må inneha alle nødvendige rettigheter til visning av filmen på filmfestival.

Visning av festivalfilmer utenom festivalens hoved-datoer: Nordic Docs har visninger for ungdom og skoleelever av påmeldte filmer under festivaldatoene men også spesialvisninger i ukene rett før og rett etter festivaldatoene. Dette er grunnet av at ikke alle skolene har mulighet til å delta på festivalen under festivalens hoved-datoer, men allikevel har et stort ønske om å se utvalgte filmer av interesse.
Dette er et gratis tilbud Nordic Docs og Fredrikstad kino har til skoler og skoleelever i regionen både for å øke ungdoms forståelse og interesse for dokumentarfilm og for å øke ungdoms kunnskap om de mange viktige temaene filmene fokuserer på.

Ved å melde på filmen til Nordic Docs godkjenner du at filmen også kan vises med dette formålet.

On-line visninger:

For å promotere festivalens påmeldte filmer og for å nå ut til et enda større publikum også utenfor festivalens nærområde har Nordic Docs on-line visninger av utvalgte filmer, både av filmer som er i festivalens hovedprogram, og av filmer som av kapasitets- og tidsmessige årsaker dessverre ikke får plass i festivalens hovedprogram. Mange filmer som av forskjellige årsaker ikke kan plasseres i hovedprogrammet fortjener et publikum, og Nordic Docs ønsker derfor å promotere og vise et utvalg av disse filmene on-line. Filmene som velges ut til on-line visninger vil være tilgjengelige for Nordic Docs publikum under festivalperioden og i to uker etter festivalen, og kun tilgjengelig innenfor Norge.

Når du melder på film må du i skjemaet gi beskjed om filmen du melder på kan vises on-line eller ikke.

Visningshonorar og dekking av reiseutgifter:

Nordic Docs betaler normalt ikke visningshonorar. Nordic Docs betaler reiseutgifter for filmskaperen eller én person fra produksjonsselskapet som er til stede under visning. Andre fra filmenes produksjonsteam får gratis festivalpass.