Aldri fri

Norge
Lengde (Min):
17
Aldersgrense:
0
År:
2023
Bidrar lekser til økt press, økende forskjeller og økt skolevegring hos barn?

Bidrar lekser til økt press, økende forskjeller og økt skolevegring hos barn? Gjennom et møte med en skoleklasse på en barneskole med en tradisjonell tilnærming til lekser, og et møte med en elev i Moss som ikke lenger trenger å bekymre seg for lekser, ønsker vi å gi et innblikk i barns forhold til hjemmelekser. Filmen viser også frem to eksperters ulike syn på bruken av lekser, som setter søkelys på ulike meninger rundt effekten av det pedagogiske virkemiddelet. Det viktigste for denne filmen er å fremme elevenes stemmer, sammenfaller det med forskingen?


Nye perspektiver på skolehverdagen til elever i norsk grunnskole er viktig denne våren, da det i sommer vil utarbeides en ny opplæringslov. Denne filmen ønsker å få svar på om lekser som virkemiddel i skolen er noe som tilhører fortiden, eller om det fortsatt skal være en omfattende del av elevenes hverdag. Hva blir viktig for kunnskapsdepartementet i utformingen av den kommende reformen? Legges forskning til grunn for å definere læringsutbytte av lekser, eller spiller følelsene og tradisjonen til foreldre og politikere mer inn, for praksisen som er blitt en norm i norsk skole. Det er uansett hvordan man ser på det elevene som er konsekvensekspertene.

Filmen vises i filmprogram Fokus Kortdok 2.

Visninger:

Dato:
29 Sep
Klokkeslett:
12:30
Sal:
1
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Regissør:
Jonathan Halvorsen
Manus:
Produsent:
Jo Sondre Moseng, v/ Den norske TV-skolen Lillehammer
Foto:
Torjus Sagenes
Klipp:
Eirik Harboe
Lyd:
Eirik Harboe