After work

Sverige, Norge, Italia
Lengde (Min):
81
Aldersgrense:
0
År:
2023
After Work diskuterer fenomenet jobb, hvordan vi organiserer oss selv og livet vårt gjennom jobb, og hva vi skal gjøre når det ikke lenger er behov for vår arbeidsinnsats

Hva ville du gjort hvis du ikke skulle på jobb? Men sylskarpt blikk og humor dissekerer den svensk-italienske regissøren Erik Gandini fenomenet jobb, hva det betyr for oss, og hva vi skal gjøre når vi mister de for roboter og kunstig intelligens.


After Work diskuterer fenomet jobb, hvordan vi organiserer oss selv og livet vårt gjennom jobb, og hva vi skal gjøre når det ikke lenger er behov for vår arbeidsinnsats. Gjennom 4 portretter fra USA, Kuwait, Italia og Sør Korea samt intervjuer med historikere og filsofer dissekeres begrepet jobb. I Kuwait har alle grunnlovsfestet rett på jobb, og inntill 20 personer kan være ansatt av staten for å gjøre en persons jobb. I Sør Korea har myndighetene innført computer-lock down etter kl.6 for at ansatte skal forlate arbeidsplassen og etablere fritid. I Italia fins det grupper av ungdom som kalles NEETs, Not in Emplyment, Education or Training som lever livet utelukkende med fritid, mens i USA gis det opp 500 millioner ferietimer hvert år til fordel for å jobbe. Fra arbeidsmoralen ble etablert av munker på 1600-tallet fram til i dag har jobb vært en så viktig del av vår identitet og organisering av dager og liv - at vi knapt kan svare på spørsmålet om hvem vi er, eller hva vi skal gjøre, uten jobb. Hvordan skal vi da takle å bli utkonkurert av AI og roboter?

Engelsk undertekst!

Visninger:

Dato:
28 Sep
Klokkeslett:
15:00
Sal:
4
Dato:
30 Sep
Klokkeslett:
10:00
Sal:
1
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Regissør:
Erik Gandini
Manus:
Produsent:
Jesper Kurlandsky, Carsten Aanonsen, Marina Marzotto
Foto:
Fredrik Wenzel
Klipp:
Johan Söderberg
Lyd:
Johan Söderberg