Stemningsrapport Ken Loach Mesterklasse

«If the story is told right it shines a light into the heart of society».‍ Slik lyder et sitat fra Ken Loach under mesterklassen i dag. Det kom dobbelt så manges om det var plass til i den tiltenkte salen og kinoen måtte bytte til større sal. Festivalsjef Paul Roestad introduserte mesterklassen og arrangementet startet med visning av en filmsekvens som omhandler et mørkt kapittel i chilensk historie.


Etter visningen fortalte Loach om filmskaping fra sitt perspektiv i samtale med Kalle

Løchen, hvor han trollbandt publikum med sin evne til å formidle med både humor og

alvor. Han sa blant annet at «the script is the most important part of any film. The

director’s job is to make that live».

Han var også inne på tillitsforholdet som eksisterer mellom deg som filmskaper og

publikum, og presisterte: «Don’t break your contract with the audience».

Videre påpekte han at det er viktig å ikke miste temperamentet, og å behandle folk med

respekt. «Losing you temper is final. And the lower the person is in the hierarcy, the nicer

you treat them». Og han utdypet: «filmmaking is not war», det trenger ikke å være så

alvorlig.


Det var flere spørsmål fra publikum, som var fascinert av måten Ken Loach jobber på.

Han er kjent for sin improvisatoriske stil, og en fra publikum lurte blant annet på hvordan

han jobber ut fra manuskriptet. Loach kunne fortelle at han jobber ut fra kontinuitet, at

man skyter den første scenen først og så den neste osv, for at skuespillerne skal kunne

leve seg inn i historien og karakteren. Skuespillerene får manus for kun en scene av

gangen, og de har ikke felles leseprøver med de andre skuespillerne i forkant av

filmingen. Dette er for å sikre en ærlig respons fra dem i scenen.

Avslutningsvis kunne han konstatere «Every film is a journey into the unknown».

Flere kom opp på scenen etter mesterklassen for å takke Loach eller stille han ytterligere

spørsmål, og etter mesterklassen holdt Loach et eget foredrag for filmstudenter fra

filmlinjen på OsloMet og andre filmstudenter.

Festivalen retter en stor takk til Ken Loach, til moderator Kalle Løchen og til alle som

deltok på mesterklassen!

Foto: Sara Lockertsen