Retningslinjer for smittevern

Når du ankommer

 • Registrer deg med QR-kode

Det vil henge plakater med QR-kode rundt omkring på kinoen. Skann QR-koden med mobilen ved ankomst og registrer deg.

 • Hent billett

Hent billett for hver forestilling eller arrangement. Den bør hentes i god tid i før visning for å unngå kø. Billettene kan hentes i kinoens billettluke fra og med festivalens åpningsdag.

 • Finn seteplass

Sett deg på tildelt plass i kinosalen. Alle billetter er plassnummererte. Det er alltid ledig sete mellom hver person.

Generelle retningslinjer

 • Hold minst 1 meters avstand til alle andre.
 • Bruk antibac.
 • Unngå håndhilsing.
 • Bli hjemme dersom du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Hva gjør Nordic/Docs og Fredrikstad kino

 • Det er en maksgrense på 50 personer på festivalens kafeer og utesteder. Vi sørger for at dette opprettholdes.
 • I henhold til gjeldende retningslinjer er det skjenkestopp fra midnatt på festivalens kafeer og utesteder, og vi kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.
 • Vi ordner med antibac stasjoner på kinoen, på workshops og andre arrangementer.
 • Vi sørger for at det blir rengjort regelmessig i kinoen, i salene og i andre festival lokaler.

Guidelines for infection control

When you arrive

 • Register with QR-code

There will be posters with QR-codes placed around the cinema. Register yourself by scanning the code with your phone.

 • Get cinema tickets

Get a ticket for the programs you want to watch, the master classes you want to attend and so on. Do not rush to get them last minute as this can cause a queue. Tickets are available from Wednesday.

 • Find your seat

Find your seat. Your ticket will be marked with your seat number. There will be one empty seat between every guest.

General Guidelines

 • Keep a 1-meter distance between you and other people at a minimum.
 • Use hand sanitizer.
 • Avoid shaking hands.
 • Stay at home if you are sick or have any of the symptoms of Covid-19.

What Nordic/Docs and Fredrikstad Cinema do

 • There is a limit of 50 persons at the festival cafe and restaurants. If necessary, we will limit the number of guests to comply with this rule.
 • The festival bar, cafe and surrounding restaurants will close at midnight to comply with national guidelines. We also cannot let in new guests after ten PM.
 • We arrange so that there are hand sanitizer stations in the cinema, at the workshops, classes and so on.
 • We make sure that the locations we use during the festival are regularly cleaned.