Work in progress: Making sense together

I "Making Sense Together" undersøker Ellen Ugelstad forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien.

Work in progress med filmskaper Ellen Ugelstad:

I "Making Sense Together" undersøker Ugelstad forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien. Gjennom fem nære og personlige vitnesbyrd belyser filmen maktstrukturer i helsevesenet fortalt av både brukere, pårørende og ansatte. Filmen deles i kapitler med titlene Medmenneske, Språk, Tillit, Roller og Håp og er en hybrid som tar i bruk iscenesettelser, intervjuer og arkivmateriale. Filmen vil ha premiere under Oslo Pix i juni og under Nordic Docs gir Ugelstad oss et innblikk i prosessen med både produksjonen og lanseringsarbeidet.

Det som av samfunnet defineres som psykiske helseplager er erfaringer som griper dypt inn i menneskers liv. Forholdet syk/frisk er i utgangspunktet en maktrelasjon. Hva gjør avmakt med den mentale helsa og med selvbildet? Hvordan er det å leve med en avmaktsfølelse over tid? Hva gjør det med de som utøver makt?

Prosjektet er tredelt og består av en kortfilm, en hybrid-dokumentar og et webprosjekt i skjæringspunktet mellom kunst og outreach som heter #makingsensetogether. Hvordan ble dette utviklet? Der filmen snakker og reflekterer over tema, er #makingsensetogether et lanseringstiltakt som har som mål å aktivisere publikums tanker og opplevelser rundt temaet psykisk helse, mens kortfilmen ble en spinn-off av dokumentaren, en film i filmen, og ble laget for å skape forventninger og bygge publikum. I presentasjonen vises ferske klipp, skisser og refleksjoner rundt arbeidsprosess blir diskutert.