Vi går for fred

I 19 år har det gått en fredsmarsj gjennom Fredrikstad. Fredsmarsjen går hver onsdag, uansett om onsdag faller på julaften eller på 17. mai.

I 19 år har det gått en fredsmarsj gjennom Fredrikstad. Fredsmarsjen går hver onsdag, uansett om onsdag faller på julaften eller på 17. mai.
Fram og tilbake i byens gågate, de fleste vil si at det er naivt prosjekt. I denne filmen møter vi noen av Fredsmarsjens deltakere og får vite hva som motiverer dem og hvorfor de mener at å delta i en fredsmarsj er viktig. De har ulike politiske- og religiøse oppfatninger, men har likevel funnet en felles møteplass.

Premieremottakelse 19:00. Filmstart 19:30.
Etter filmen blir det en samtale med regissør, moderert av Jens Olav Simensen.

Visninger

Onsdag 18 nov
Kl 19:30, Sal: 2
Lørdag 21 nov
Kl 13:00, Sal: Litteraturhuset Fredrikstad/Spesialvisning