Våre Håpefulle

Skolesystemet er laget for A4-barn. Men hvem har barn som er A4? Regissør Guro Saniola Bjerk har fulgt barna i en skoleklasse i ti år. Hvordan gikk det med dem?

Alle snakker om skolen, men hvem snakker egentlig med elevene? “Våre håpefulle” følger Morten og klassekameratene ved Seida skole gjennom 10 år fra 1. til 10. klasse. Fra elevenes perspektiv ser vi hvordan det er å vokse opp på en liten norsk skole – på godt og vondt.

Les mer om filmen på: https://hapefulle.no/?fbclid=IwAR0svSDnapf_CDZGtIS-pe-nRuqq-RFFWoaUNJC2uupRF9TPHn9XyV9sMmI

Visninger