Vær her

Demens øker. Hva betyr det for pasienter og alle rundt?

Jan, Mimi og Sigvald har ulike former for demens. I VÆR HER ser vi hvordan livene deres preges av leting etter ord, minner og gjenstander. Hverdagen er krevende både for dem selv og for deres nærmeste, men omsorg, samvær og musikk hjelper. De mister aldri hele seg, selv om mye av den de en gang var sakte blir borte i sykdommen.

VÆR HER er en varm og nær film om tre menneskers hverdagsliv, om redselen for å miste kontrollen og om hvor viktig relasjoner er. Regissøren er tett på, og resultatet er en vakker og autentisk beskrivelse med fokus på menneskeverd og kjærlighet.

Visninger

Torsdag 11/11
Kl 15:30, Sal: 5