Tro på meg

«Tro på meg» er en film om hvordan det oppleves å anmelde nær familie for omsorgssvikt.

«Tro på meg» er en film om hvordan det oppleves å anmelde nær familie for omsorgssvikt, minner som vekkes til live gjennom politietterforskning, håp om å bli trodd og en prosess fram mot henleggelse av saken. Over en periode på 4 år følger vi livet til to søstre etter at de har politianmeldt sine egne foreldre. Klipp fra familieliv, studier og advokatbesøk bindes sammen av filmskaperens egne refleksjoner. Filmen gir et innblikk i både juridiske og følelsesmessige utfordringer knyttet til saker om vold i nære relasjoner.

Visninger