The Future of Iraq

Ett av seks barn bor i dag i krigssoner, dette er et poetisk møte med tre av dem der de enkelt og likefrem beskriver opplevelser fra krig og dagligliv.

«Krigssonen» sett fra barneøyne. Sterk og poetisk, livsbekreftende og observant.

Ett av seks barn bor i dag i krigssoner, dette er et poetisk møte med tre av dem der de enkelt og likefrem beskriver opplevelser fra krig og dagligliv. Filmen utspiller seg i Irak, men det kunne foregått hvor som helst i verden.

Visninger