Solace (Trøst)

Norge
Lengde (Min):
26
Aldersgrense:
År:
2022
«Solace» er en film om bygg og en film om tid.

Det er en film om å finne trøst i historier og bygningene som er bærere av disse. Filmen har sitt utgangspunkt i Y blokka i regjeringskvartalet som under store protester skal rives. Men filmen dveler ikke bare ved dette bygget og dets endelikt. Heller drar vi ut for å se andre bygg som en gang var utryddingstruet. Nå står stavkirkene der og forteller oss at et bygg alltid er mer en bare det. 

 

Visninger:

Dato:
12 Nov
Klokkeslett:
14:30
Sal:
1
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Regissør:
Birgitte Sigmundstad
Manus:
Birgitte Sigmundstad
Produsent:
Birgitte Sigmundstad
Foto:
Line Lyngstadaas
Klipp:
Line Lyngstadaas og Birgitte Sigmundstad
Lyd:
Line Lyngstadaas