Skyggen har også farge

De ble kastet ut av behandling, ut på gaten - og inn i gruppeterapi på Zoom. Hvordan behandler vi som samfunn de mest sårbare av oss under en pandemi og hvilke konsekvenser fikk pandemien for de mest sårbare i samfunnet?

De ble kastet ut av behandling, ut på gaten - og inn i gruppeterapi på Zoom. Hvordan behandler vi som
samfunn de mest sårbare av oss under en pandemi. Den 12. mars 2020 ble Norge stengt ned som følge av
regjeringens covid-19-restriksjoner. Dette fikk katastrofale følger for flere av oss, men sårbare grupper ble
spesielt hardt rammet. Gjennom observasjoner av samtaler, situasjoner og miljøskildringer kommer vi tett
på ulike mennesker knyttet til Oslos rusmiljø. Hvilke konsekvenser fikk pandemien for de mest sårbare i
samfunnet?

Visninger

Lørdag 13/11
Kl 15:45, Sal: 1

Trailer