Skolen ved havet

Skolen ved havet skildrer sentraliseringsdebatten sett gjennom barns blikk

Thorvin og Tilde går i første klasse på Strengelvåg skole, men nå skal skolen legges ned. Tilde får vondt i
magen når hun tenker på nedleggelsen og Thorvin lurer på hva som skal skje med lekekjøkkenet.

Skolen ved havet skildrer sentraliseringsdebatten sett gjennom barns blikk.

Visninger

Lørdag 13/11
Kl 10:15, Sal: 1

Trailer