Patriotic Highway

Å finne sannheten i tidligere Jugoslavia er ikke lett, hvor befolkningen ofte ser på sine ledere som nasjonale helter. Og sannheten, finnes den?

Marie Tuma skal lede en stor internasjonal rettsak om korrupsjon. Etter over 15 år som dommer, blir dette henne største utfordring.

Dommer Marie Tuma leder en stor korrupsjonssak i Kosovo.
Tiltalte er tidligere krigskommandør for Kosovo Liberation Army, politiker og minister, Fatmir Limaj. Marie Tuma kjemper for rettferdighet med all sin kraft og makt, men konfronteres med tvilsomme vitneførsler, politisk press og uberegnlige omgivelser. Hva er sannheten? Fatmir Limaj, den tiltalte, skaffer de beste advokater og utfordrer alle tenkelige muligheter under rettsaken. Filmen inneholder filmet materiale som aldri tidligere er vist. En historie om rettferdighet, korrupsjon og veien mot en nyfødt nasjon.

Visninger