Oh, It Hertz!

Hvordan påvirker lyd oss - og ble lyden manipulert av nazistene?

En fantasifull og undrende film om hvordan lys påvirker oss alle. Joseph Goebbels ryktes å ha endret kammertonen i 1939 for å kunne manipulere massene mer effektivt. Kammertonen fra 1939 styrer fremdeles hvordan vi opplever musikk i dag. Gjennom dypdykk i dette komplottet oppdager filmskaperen funn i lydens forunderlige og oppsiktsvekkende verden. Gjennom lydkunstnere, historikere konspirasjonsteoretikere og forskere avdekkes en fascinerende fortelling om lyd, ulyd, makt og konspirasjon.

Visninger

Torsdag 11/11
Kl 15:00, Sal: 5

Trailer