My Body Is Political

En dokumentar som tar oss på innsiden av det brasilianske transmiljøet og de politiske kampene det står overfor.

En dokumentar som tar oss på innsiden av det brasilianske transmiljøet og de politiske kampene det står overfor.
Ifølge organisasjonen Transgender Europes globale statistikker er det i Brasil spesielt transkvinner som står mest i fare for å bli drept. Det er også i Brasil at LHBTQI-grupper har organisert seg for å forsvare den grunnleggende retten til å fritt velge seksuell orientering og kjønnsidentitet. Alice Riff ble med i denne kampen som en skarp og distansert observatør.
Filmen følger fire personer som lever og bor i São Paulos fattige strøk, og fortellerstilen er en blanding av deres personlige liv og bredere sosiale sammenhenger, og setter fokus på det brasilianske transmiljøet og de politiske kampene det står overfor.

Visninger

Torsdag 19 nov
Kl 17:00, Sal: 5

Trailer