Mission Impact

Tre norske ungdommer tar opp kampen mor vår tids største utfordringer: krig, fattigdom og miljø. Kan tre ungdommer gjøre noe som helst?

Krig. Fattigdom. Miljøkrise. Tre norske ungdommer tar opp kampen mot vår tids største utfordringer.
Innen 2030 skal verden utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene. MISSION IMPACT følger tre norske ungdommer som tar opp kampen mot vår tids største utfordringer.
Victoria reiser til Hellas og møter flyktninger fra Jemen. Hennes bilde av fredsnasjonen Norge rakner når hun finner ut at Norge eksporterer våpen og militært utstyr. Penelope vasser i konsekvensene av plastforsøpling i en skjærgård utenfor Trondheim. Kim møter en brutal virkelighet på gata i Texas, og mellom skyhøye bygninger og milliardindustrier spør han seg: hvor blir det av alle penga?

Visninger