Mirakelet i Moldova

Inspirerende film om å hjelpe barn i Europas fattigste land og få synet tilbake.

Siden 2001 har Hans Bjørn og Tatiana hjulpet mange tusen mennesker i Moldova, og gitt dem et bedre liv ved å tilby briller og andre hjelpemidler for å se bedre. I et politisk urolig Moldova står nå imidlertid klinikken i fare, og arbeidet for å hjelpe samfunnets mest utsatte fortoner seg som en endeløs kamp mot byråkrati, korrupsjon og fattigdom.

Dokumentarfilmen Mirakelet i Moldova, skildrer Hans Bjørn og Tatianas reiser rundt om i Europas fattigste land, med selvpålagt mandat om å gi landets innbyggere synet tilbake.

Dette er Indrevolls andre film som regissør. Både Tin Soldiers (2004) og Moldovan Miracle (2017) hadde internasjonal premiere på IDFA, i tillegg til å ha vært vist og premiert på en rekke andre festivaler.

NB: Vises også søndag 6 mai kl 10:00 i sal 6.