Denne filmen vises online

Made in Skene

Made in Skene forbinder fortid og nåtid mellom far og sønn. Hva gjør du når du arver en gjengrodd jungel midt i ingensteds?

Made in Skene forbinder fortid og nåtid mellom far og sønn.
Hva gjør du når du arver en gjengrodd jungel midt i ingensteds? Den gjengrodde jungelen bringer fortiden tilbake til livet.

Filmen er produsert av Den norske filmskolen.

Filmen kan du se lenger ned!

Visninger

Filmen er en del av Nordic Docs on-line program 2020

Se film