Kunst og Ukunst

Kunst og Ukunst var navnet på en utstilling som ble vist på Nasjonalgalleriet i Norge i 1942.

Kunst og Ukunst var navnet på en utstilling som ble vist på Nasjonalgalleriet i Norge i 1942.
Utstillingen var inspirert av utstillingen med «entartet» kunst som ble vist i Tyskland i perioden 1937-1941. Den norske utstillingen som var den eneste av sitt slag utenfor Tyskland, skilte seg fra den opprinnelige fordi den også viste «nasjonal» kunst. Beskrivelsen av utstillingen er tatt fra Aftenposten og viser språket og tankesynet rundt kunst av den nazifiserte pressen. Men kan denne måten å snakke om kunst på også relateres til vår egen tid?

Visninger

Lørdag 21 nov
Kl 13:00, Sal: 3 - KORT DOKUMENTAR 5