Kort dokumentar 9: Show me your original face before your mother and father were born

En gruppe tilfeldige mennesker blir bedt om å svare på et enkelt spørsmål. Hvor vanskelig kan det være?

En gruppe tilfeldige mennesker blir bedt om å svare på et enkelt spørsmål.
Hvor vanskelig kan det være?

Vises i Kort dokumentar 9 sammen med: Et portrett av en bygning (11 min) og Den grønne dalen (22 min ).