Kort dokumentar 6: Til månen med bestefar

Er det minnene som utgjør et liv?

For David Alræk har den oppfinnsomme, livsglade og eventyrlystne bestefaren Kaare alltid vært en inspirasjon. Når Kaare flytter inn på sykehjem med demensdiagnose er David redd for at livet hans snart er over, men Kaare drømmer stadig om nye eventyr. Gjennom store deler av livet hadde han med seg filmkameraet, og gjennom hans egne opptak får vi et innblikk i hans liv og minner. David, som fikk sitt første filmkamera av bestefaren da han var 14 år gammel, har fulgt i hans fotspor.

Ved hjelp av en kreativ blanding av nye og gamle opptak forteller Alræk en historie som strekker seg over seksti år og tre generasjoner. Selv om Kaares egne minner gradvis forsvinner fra ham, kan ingen ta fra ham humøret og eventyrlysten – eller opptakene.

Vises i Kort dokumentar 6 sammen med: Through the Night (12 min).