Kort dokumentar 3: Men i himmelen får jeg vinger

Midt i Oslo, denne motsetningsfylte og fremmedgjorte storbyen finner vi Aagot: Tigger, men også et elskelig vesen. Det kommer an på øynene som ser.

Aagot er en krokrygget dame på 75 år, som daglig samler flasker og tigger penger i Oslo. Hun blir av mange sett på som en original og et fast element i bybildet. Gjennom hennes vandring gjennom byen blir vi kjent med mennesker fra svært ulike miljø; de troende på menighetshuset, de narkomane på Frelsesarmèen og de reisende på flyplassen som stresser av gårde til neste forretningsmøte. Midt i denne motsetningsfylte og fremmedgjorte storbyen finner vi altså Aagot: Tigger, men også et elskelig vesen. Det kommer an på øynene som ser.

Vises i Kort Dokumentar 3 sammen med: Omvendt (53 min).