Kort dokumentar 2: Naboer

En person blir funnet død i sin egen leilighet midt i Oslo. Uten pårørende, venner eller familie. Hvordan husker man en person som ingen kjente?

Filmen vil utforske hvem personen var, hvilke spor man legger igjen etter seg, og hvordan en person uten mye kontakt med omverdenen blir husket av naboer og de få som var i kontakt med vedkommende.

Trond Kvig Andreassen har bachelor i dokumentarfilmregi fra Høgskolen i Lillehammer, og har vært tilknyttet produksjonsselskapet Motlys etter endt utdanning. Han har med filmene Six Degrees og Se litt tilbake vist at han behersker å komme nær med sitt kamera, og skildre miljøer det er vanskelig å fange på film.

Vises i Kort Dokumentar 2 sammen med Line (27 min) og Grizzly (24 min).