Kort dokumentar 1: Odda

En fascinerende reise i et forlatt smelteverk som symbol på de store forandringene mange kommuner går gjennom.

Regissørene vandrer gjennom Odda smelteverk, og tar hele filmen i én tagning.
En fascinerende reise i et forlatt smelteverk som symbol på de store forandringene mange kommuner går gjennom.

Vises i Kort dokumentar 1 sammen med: Bauta (28 min).