Ingen hverdag mer

Norges Anne Frank

Ruth Maier var en av 100 «kvoteflyktninger» som i 1939 fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Tre år etter blir hun arrestert, deportert og drept. Hvordan kunne dette skje, og hvorfor blir hun fortsatt husket?

"Ingen hverdag mer" er en historie uten de tradisjonelle krigsheltene, men to unge kvinner som var forelsket i livet, verden og hverandre, og, som Gunvor Hofmo sa i ettertid: «Ikke visste at sånn ondskap fantes». Idag fremstår de som moderne mennesker, som kjempet for å ta vare på og beskytte kjernen i det å være menneske, men til en høy pris. I denne dokumentaren går vi i deres fotspor, samtidig som vi retter søkelyset på ideene bak Hitlers rasestat, og noen av ytringene og handlingene som medvirket til at Ruth Maier ble arrestert og deportert. Gunvor Hofmo skrev siden: "Og om vi i glemsel går, det er asken deres vi trår." Hennes skjebne ble nettopp ikke å glemme, men å prøve å omsette smerten til poesi, og å ta vare på Ruth Maiers dagbøker for ettertiden. Ruth Maier har fått en plass oppkalt etter seg I Oslo, en gate på Lillestrøm og en park i Wien, og regnes som en norsk “Anne Frank”.

Det blir samtale med regissør Elsa Kvamme etter filmen.

Visninger

Lørdag 13/11
Kl 18:00, Sal: 1