Hvor man vender tilbake

En vakkert fortalt film om en 75 år gammel mann som har valgt et isolert liv i pakt med naturen.

Den siste jeger er en skildring av forholdet mellom mennesket og naturen, og et meditativt og nært innblikk i et liv nære elementene.
Filmen følger 75 år gamle Steinar som har valgt et liv i pakt med naturen. Han bor i et isolert nediset univers på Europas nordligste spiss, bare en kilometer fra den norske grensen til Russland. Her ute i det nedisede og værharde landskapet, finner han friheten og roen. Han hører hjemme her, men livet alene med naturen er ensomt og overveldende.

Vakkert fortalt og glitrende film.

Visninger