Hvalfangsten – Det første oljeeventyret

En fint fortalt film om de mange som jobbet med hvalfangst.

Hvalfangst har gjennom tidene vært et viktig innkomme for kystfolket. Utviklingen fra landbasert fangst til moderne flytende hvalkokeri gjorde redere styrtrike og fangstfolket i stand til å skaffe seg sitt eget hjem. Men det hadde sin pris. Fortsatt i dag er bestanden av blåhval nede på et kritisk nivå.

Visninger