Huset

Kvinner i kollektiv

I Stockholm finns Sveriges största och äldsta kollektivhus med trehundra hyresgäster. De enda som får bo där är kvinnor. I takt med den tilltagande bostadsbristen börjar en ny generation unga kvinnor flytta in. Denna till synes lilla förändring kan komma att urholka – eller förnya – husets syfte.

Visninger

Fredag 12/11
Kl 17:15, Sal: 1