Filmvisning og dokumentarfilmanalyse for studenter

Oslo Met. Ved Jon Jerstad og Bård Kjøge Rønning

Oslo Met. Ved Jon Jerstad og Bård Kjøge Rønning
Gå gjennom 5 utvalgte studentfilmer. Konstruktiv kritikk og tilbakemelding.

Visninger

Søndag 22 nov.
Kl 11:30, Sal: 4