Det var en gang et fiskevær - Nyksund 1979

Norge
Lengde (Min):
16
Aldersgrense:
10
År:
1979
Nyksund het det og lå ytterst i Vesterålen, ut mot det værharde Norskehavet.

På slutten av 1970-tallet klarte naturlig forfall ogmenneskers herværk langt på vei å bryte ned den lille husklyngen i havgapet og de karakteristiske kaianleggene med fiskebrukene. Overgang til større fiskefartøy, etablering av oppkjøper- og foredlingsvirksomhet i større tettsteder og generell sentraliseringspolitikk på 1950- og 1960-årene, førte til folkevandring fra små steder inn til større sentra.

Den gang lå Nyksund tilbake, forlatt og øde. Hvorfor? Filmen gir ikke noe svar, men den skildrer ved bruk av lyd fra en forgangen tid med lek, arbeid og hverdagsliv sammen med bilder av fiskeværet fra 1978 noe av dettragiske forfallet som skjedde.

Men i dag – i 2023 - er Nyksund gjenskapt til et sted for kunstnere og et turistmål.

Visninger:

Dato:
11 Nov
Klokkeslett:
15:00
Sal:
5
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Dato:
Klokkeslett:
Sal:
Regissør:
Knut Andersen og Nicole Macé
Manus:
Knut Andersen og Nicole Macé
Produsent:
TeamFilm
Foto:
Eva Charlotte Nilsen
Klipp:
Lyd: