Det umuliges kunst

"Vårt teater består av mislykkede individer. Jeg selv, italiener, kom til Norge og fant ikke noe arbeide…"

Slik begynner et fjernsynsintervju med Eugenio Barba i 1965, den gang Odin Teatret øvde i et tilfluktsrom i Oslo. I dag er de en av verdens mest kjente gruppeteatre. De har vært med på å endre hvor, hvordan og når man kan spille teater, og har gjort den danske provinsbyen Holstebro til en kulturby. Og Eugenio Barba, som nettopp fylte 81 år, er fortsatt i full aktivitet. Men hvilken mening har det å lage teater i dagens digitaliserte virkelighet? Og hvorfor får Odin Teatret, som alltid har spilt sine hovedforestillinger for et lite, begrenset publikum, stadig flere tilhengere og støttespillere?