Code of Trust

Kan BlockChain være fremtidens teknologi som kan umuliggjøre sensur?

Åpen kommunikasjon og tillit mellom mennesker er limet i et hvert demokrati. Men regjeringer kan kontrollerer og sensurere kommunikasjon gjennom det tradisjonelle internettet. Kan blokkjeden endre det? Vi vet ikke. Alt rundt blokkjeden er fortsatt en miks av store spekulasjoner og små applikasjoner. Derfor må vi se inn i framtiden. Code of Trust er en dokumentar om blokkjeden i en rammefortelling der en flyktning møter et samfunn der blokkjedeteknologien har fått fotfeste.

Visninger