Blue Code of Silence

Hvert år blir i gjennomsnitt tusen amerikanske politifolk arrestert for vold eller korrupsjon.

Hvert år blir i gjennomsnitt tusen amerikanske politifolk arrestert for vold eller korrupsjon. Bob Leucis var en korrupt politimann i 1970-tallets New York som brøt med den interne taushetskoden «blue code of silence». Hans vitneuttalelser bidro til å stoppe en av de mest korrupte politienhetene i amerikansk historie, men hvem var egentlig Leuci? En varsler og amerikansk helt eller en tyster som forrådte venner og kolleger for å redde sitt eget skinn?

Visninger

Lørdag 21 nov
Kl 16:00, Sal: 5

Trailer