Bipoesi

Bienes liv på Karmøy

Bipoesi er en film som viser bienes liv på Karmøy gjennom ett år. Biene har det ikke like bra som for noen år siden og dette blir beskrevet gjennom diktene til Birte Valkyrje A. Rolland.

Biene er viktigere enn mange tror. De står bak 1/3 av menneskenes matproduksjon.

Visninger

Torsdag 11/11
Kl 17:30, Sal: 5