Nordic/Docs Award 2019 ble delt ut lørdag kveld på Litteraturhuset i Fredrikstad! Fullt hus og stormende jubel for vinnerne. Gratulerer til samtlige!
Nordic/Docs Awards 2019 were presented at the «Litteraturhuset» in Fredrikstad Saturday night. Congratulations to all the winners! ⭐️

NB: English translation at the bottom of page

Juryen har vurdert følgende filmer, som er forhåndsnominert av en utvelgelsesjury:

Filmer under 30 minutter: Den siste hummerfiskaren, Du må våkne, En skildring av hjemmet, Kjærlighet er…, Little Boy og The future of Iraq. Filmer 30 til 60 minutter: Jeg vil bo i mitt navn, Tro på meg, og Daniel og Simen, og filmer over 60 minutter: Code of trust, Cold Case Hammarskiöld, Hvor man vender tilbake, For vi er gutta, Making sense togehter og Patriotic Highway.

Juryens begrunnelse:

Nordic/Docs Ærespris 2019

 Anna Eborn

Anna Eborn er en av Skandinavias mest spennende yngre dokumentarfilmregissører.
Hennes filmer minner oss om brødrene Maysles evne til å være umerkelig til stede hos sårbare mennesker, eldre som unge, på en så intim, ærlig og nær måte som gjør at publikum føler at det er de selv som er til stede, og bildene Eborn formidler fester seg på netthinnen som om de var selvopplevd.

Anna Eborn tør å gi oss lengre scener enn mange yngre i tør dag, men hver rute i scenene hun formidler forteller detaljer som blir hos publikum lenge etter at filmen er slutt.
Nærheten i kameraarbeidet, klippingen og fortellingene til Eborn er imponerende og inspirerende, og vi ser med spenning frem til hennes fremtidige produksjon.

Nordic/Docs beste dokumentarfilm under 30 minutter

 ”The Future of Iraq”

Regi:  Thee Yezen Al-Obaide, Mats Muri
Prod: Ingvil Giske Medieoperatørene

Prisen for beste dokumentar under 30 minutter går til en film som utforsker barns tilstedeværelse og blikk i krig. I en flyktningleir nord i Irak opplever vi hverdagsliv og tilbakeblikk fra krig med Khalid, Nisrin, Ismael og andre barn. Hver og en viser de hvordan barnets fantasi og uskyld skaper et eierforhold til egen identitet og skjebne, uansett hvor forferdelige omstendighetene er. Barna blir tidlig voksne og prosesserer traumer med slående rasjonalitet, noe filmskaperne skildrer på implisitt og mesterlig vis. Filmen tar oss med på en reise der mange lag av menneskelighet kommer fram av seg selv, og klipperen Natasa Urban’s dramaturgiske oppbygning gjør at poesi treffer den harde virkeligheten på en måte som berører sterkt.  Prisen for beste dokumentar under 30 minutter, går til «The Future of Iraq» av Thee Yezen al-Obaide og Mats Muri.

Nordic/Docs  beste dokumentarfilm 30 til 60 minutter

”Daniel og Simen”

Regi/Prod: Christer Sev

Prisen for beste dokumentar mellom 30 og 60 minutter går til en film som viser hvordan kontrastene i livet blandes med hverandre og hvordan historiefortellingen påvirker unge menneskers psykiske helse. Vi blir kjent med Daniel og Simen, to unge brødre med den sjeldne sykdommen Duchennes muskeldystrofi. Regissørens ærlige tilstedeværelse gir publikum mulighet til å bryte ned fordommer rundt at det å ha en funksjonshemning er et hinder i livet. Regissøren skaper en fin balanse mellom hvordan hovedkarakterene er og hvordan hovedkarakterene handler. Denne balansen gjør filmen unik fordi den viser hvordan man kan stå imot de mørke kreftene ved å dele sårbare historier med hverandre. Det blir et identitetsskifte for brødrene: de er ikke lenger bare alvorlig syke barn men samfunnsengasjerte og banebrytende unge sjeler som kjemper mot nett-trollene og skaper endring.  Derfor går prisen til Daniel og Simen, regissert av Christer Sev.

Nordic/Docs beste dokumentarfilm over 60 minutter

”Hvor man vender tilbake”

Regi: Egil Håskjold Larsen
Prod: Racha Helen Larsen, Yellow Log

Årets pris for beste dokumentar over 60 minutter går til en storslått og nær perle av en film. I et sakte tempo med langstrakte majestetiske tagninger som minner om Bela Tarr’s cinematografiske univers, blir vi tatt med til et øde, kaldt og ugjestmildt terreng, og blir kjent med én mann, og hans hund. I utgangspunktet skulle man ikke tro at denne stille, meditative og rolige filmen i svart/hvitt kunne føles så tettpakket med action og handling. Men vi blir allikevel dratt med på intense scener fylt av mening som vekker de filosofiske betraktninger av mann i og med natur, og mann mot natur. Det handler om tilhørighet og frihet, liv og død.  Vi kunne levd i denne filmen lenge. Gratulerer til Egil Håskjold Larsen for filmen ”Hvor man vender tilbake”!

Honorary Mention – dokumentarfilm over 60 minutter

”Cold Case Hammarskjöld”

Regi: Mads Brügger
Prod:  Peter Engel, Bjarte Mørner/Piraya film

En honorary mention i kategorien dokumentar over 60 minutter går til en film hvor filmskaperen går tilbake i tid og nøster opp et gammelt mysterium. Ut ifra en stilisert og tidvis absurd rammefortelling, utbrettes mysteriet ark for ark, vitne for vitne, teori for teori. Filmskaperens selvinvolvering er konseptuell og bastant, han lever ut rollen både som gravejournalist og posør. FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld omkom i en flystyrt i Zambia i 1961, og det er dette glemte drapsmysteriet regissøren prøver å oppnøste, 58 år etter. Fotograf Tore Vollans gjør et mesterlig arbeid i denne filmen. En honorary mention i kategorien dokumentar over 60 minutter, går til «Cold Case Hammarskjöld» av Mads Brügger.

Nordic/Docs Special Jury Award 2019

”For vi er gutta”

Regi: Petter Sommer og Jo Vemund Svendsen
Prod: G Gunnarsson/Kari Anne Moe / Fuglene

Jury Prisen går til en film som stiller spørsmål om nærhet, vennskap, sorg og glede. Regissørenes humoristiske og ikke minst empatiske tilnærming til miljøet gir et viktig løft til filmen. Derfor forvandler historien seg fra en målorientert fortelling til en emosjonell reise. Kampen Bistro i Oslo har vært en møteplass for mannskoret i de siste femten årene. Deres spøk om at medlemmene skal synge i hverandres begravelser, blir plutselig aktuell når mannskoret blir invitert til å varme opp for den berømte Black Sabbath foran tusenvis av mennesker. Dirigentens nylig oppdagete uhelbredelige kreft og blir nå en av de notene som binder gutta. Mens Punk og rock synges sammen bindes liv og død sammen. Regissørens tydelige valg om å vise de mangfoldige maskulinitetene skiller filmen fra alle de andre «feel-good-mannskor dokumentarene». Om mennene kan vise følelser, om mennene kan ha sårbarhet eller om livets svar ligger i Zappas tekster. Juryen sier derfor «ja» – juryprisen går til FOR VI ER GUTTA regissert av Peter Sommer, Jo Vemund Svendsen.


Juryen for denne prisen har vært styret i Foreningen norske filmfotografer (FNF). Juryens begrunnelse:

 For Foreningen Norske Filmfotografer er det viktig å både styrke og rette fokus på betydningen av dokumentarfilmfotoet, og det gjør vi bl.a. gjennom å støtte Nordic Docs. Vår målsetting med denne prisen er å rette fokus på den viktige rollen filmfotografen spiller i produksjon av dokumentarfilm, og det gleder oss at nivået er så høyt at vi hadde problemer med å kåre en vinner.

Det to filmer som helt klart skiller seg ut, nemlig filmene «Dronning uten land» og «Hvor man vender tilbake».

FNF/Nordic Docs pris for beste foto i dokumentarfilm 2019

Egil Håskjold Larsen

”Hvor man vender tilbake”

Prod: Racha Helen Larsen, Yellow Log

Vinneren av FNF og NordicDocs pris for beste dokumentarfilmfoto har stått midt i dokumentarfilmfotografens store utfordring: Å hele tiden ta de riktige valgene! Og det har han klart til gangs! Resultatet er et sterkt og unikt fotografisk uttrykk, der bl.a. den elegante bruken av det negative rom imponerte juryen. Filmen er dristig og kompromissløs: Det er f.eks. sjeldent å se nordlys filmet i sort/hvitt! Vinneren av FNF og Nordic Docs pris for beste dokumentarfilmfoto 2019 er Egil Håskjold Larsen for Hvor man vender tilbake.

Prisevinneren får også en sjekk fra Interfoto as på kr 10.000.- til leie av utstyr

FNF/Nordic Docs beste foto i dokumentarfilm – Honorary mention

Asgeir Helgestad

«Dronning uten land

Prod: Arcticlight

Asgeir Helgestad har i Dronning uten land klart å fange det magiske arktiske lyset i en film som er både nær og episk. Asgeir evner å fortelle en stor historie med fengslende vakre bilder. Arbeidet står ikke tilbake for det vi ser på BBC og National Geographic, med en vesentlig forskjell: Denne filmen er ikke laget med enorme budsjetter og et svært team – den er laget an én mann! Dette er som et livsverk å regne, og juryen er dypt imponert over viljen, tålmodigheten, det faglige nivået og den enormt høye kvaliteten på Asgeirs bilder. Juryen gir hederlig omtale til Asgeir Helgestad for Dronning uten land.


I publikumsavstemmingen kom to filmer helt likt ut, og publikumsprisens sjef Gunnar Svendsrud avgjorde i samarbeid med festivalens administrasjon at det mest rettferdige var å dele ut to PublikumspriseR i 2019.

Nordic/Docs Publikumspris 2019

”Munch i Helvete”

Regi: Stig Andersen

og

“Under same tak”

Regi: Vanja Larsen
Prod: Espen Thorstenson / Vanja Larsen, Aprilfilm


Årets Jury:
Mette Cheng Munthe Kaas
Nefise Özkal Lorentsen
Bård Kjøge Rønning


The Nordic/Docs Jury 2019 has been:

Mette Cheng Munthe Kaas
Nefise Özkal Lorentsen
Bård Kjøge Rønning

The Jury has considered the following films, pre-nominated by a first selection jury:

Films under 30 minutes: Den siste hummeriskaren (The last lobster fisher), Du må våkne (You must wake up), En skildring av hjemmet (The story of a home), Kjærlighet er… (Love is…), Little Boy and The future of Iraq. Films from 30 to 60 minutes: Jeg vil bo I mitt navn (I want to live in my name), Trop å meg (Believe in me), Daniel & Simen, and films over 60 minutes: Code of Trust, Colde case Hammarskiöld, Hvor man vender tilbake (Where man returns), For vi er gutta (We are the boys), Making sense together, and Patriotic Highway.

The Jury conclusions:

Winner Nordic/Docs best documentary film 2019 under 30 minutes duration: 

The future of Iraq,

Diretced by: Thee Yezen al-Obaide og Mats Muri.

The award for best documentary under 30 minutes goes to a movie that explores children’s own presence and gaze at war. In a refugee camp in Northern Iraq, we experience everyday life and look back at the war through Khalid, Nisrin, Ismael and other children. Each one of them show how a child’s imagination and innocence creates ownership to their own identity and destiny, no matter how awful the circumstances are. The children are forced to grow up too soon, and they process their trauma with striking rationality. The filmmakers depict this in an implicit and masterful way. The film takes us on a journey where layers of humanity emerge by themselves, and editor Natasa Urban’s dramaturgical structure allows for the poetry to hit harsh reality in a way that touches strongly.  The prize for best documentary under 30 minutes goes to «The Future of Iraq» by Thee Yezen al-Obaide and Mats Muri.

Winner Nordic/Docs best documentary film 2019 between 30 and 60 minutes duration: 

Daniel og Simen
Directed by: Christer Sev

The prize for best documentary between 30 and 60 minutes goes to a film that shows how life’s contrasts are mixed with each other, and how storytelling can affect young people’s mental health. We get to know Daniel and Simen, two young brothers with the rare disease Duchennes muscular dystrophy. The director’s honest presence gives the audience an opportunity to break down prejudices such as the belief that having a disability is a hindrance in life. The director creates a fine balance between how the main characters are and how the main characters act. This balance makes the movie unique because it shows how to resist dark forces by sharing vulnerable stories with each other. This is a shift of identity for the brothers: they are no longer just seriously ill children, but socially committed and ground-breaking young souls who fight the net-trolls and create change. Therefore, the prize goes to Daniel and Simen, directed by Christer Sev.

Winner Nordic/Docs best documentary film 2019 duration over 60 minutes: 

Where man returns
Directed by Egil Håskjold Larsen

This year’s award for best documentary over 60 minutes goes to a magnificent as well as intimate gem of a movie. Set in a slow pace with long majestic takes reminiscent of Bela Tarr’s cinematic universe, we are taken to a deserted, cold and inhospitable terrain, and become acquainted with one man and his dog. Initially, one should not think that this silent, meditative and quiet black and white film could feel so packed with action. But we are nevertheless drawn into intense scenes that awaken philosophical considerations of man in and with nature, and man against nature. It is a film about belonging and freedom, life and death. We could live in this movie for a long time. Congratulations to Egil Håskjold Larsen for the film «Where Man Returns»!

Honorary Mention – documentary film over 60 minutes:

Cold Case Hammarskiöld
Regi: Mads Brügger

An honorary mention in the documentary category over 60 minutes goes to a movie where the filmmaker goes back in time and unravels an old mystery. Based on a stylized and occasionally absurd story frame, the mystery unfolds sheet by sheet, witness by witness, theory by theory. The filmmaker’s self-involvement is conceptual and solid, he acts out the role as both an investigative journalist and poser. The UN Secretary General Dag Hammarskjöld died in a plane crash in Zambia in 1961, and this is the forgotten murder mystery the director is trying to solve, 58 years after. Cinematographer Tore Vollans does masterful work in this film. An honorary mention in the documentary category over 60 minutes goes to «Cold Case Hammarskjöld» by Mads Brügger.

Winner Nordic/Docs Special Jury Award 2019: 

We are the boys
Directed by: Petter Sommer og Jo Vemund Svendsen

The Jury prize is awarded a film that raises questions about closeness, friendship, grief and joy. The director’s humorous and empathetic approach to this environment gives an important boost to the film. Hence, the story transforms from a goal-oriented story to an emotional journey. “Kampen” Bistro in Oslo has been a meeting place for the men’s choir for the last fifteen years. Their internal joke, that members will be singing at each other’s funerals, suddenly becomes relevant when the men’s choir is invited to warm up for the famous Black Sabbath in front of thousands of people. The conductor’s newly discovered incurable cancer now becomes one of the notes that bind the guys together. While Punk and rock are sung together, life and death become intertwined. The director’s clear choice to showcase this multitude of masculinity sets the film apart from other «feel-good-men’s choir documentaries». If the men can show emotions, whether they can have vulnerability or whether the answers to life are in Zappa’s texts. The jury says «yes» – the jury prize goes to The Mens Room,  directed by Peter Sommer, Jo Vemund Svendsen.

Winner of the FNF (Norwegian Society of Cinematographers) Award for best cinematography in documentary films 2019: 

Egil Håskjold Larsen

The winner of the FNF and Nordic/Docs Award for best cinematography in Documentary films 2019 has in a brilliant way conquered the documentary cinematographer´s most difficult challenge: to make the right choices. And the way he has solved the challenges is impressive. The result is a strong, elegant and unique cinematographic expression that impressed the Jury, which consisted of the Board of the Norwegian Society of Cinematographers. The images are made with no compromise when it comes to artistic quality, for instance, the images of the winter´s dark nature and the aurora borealis are extraordinary. The winner of the FNF Nordic/Docs Award for best cinematography in documentary films is: Egil Håskjold Larsen.

Honorary mention: The FNF Award for best cinematography in documentary films 2019: 

Asgeir Helgestad 

Asgeir Helgestad has in his film “Queen without land” caught the magic arctic light in a film that is both close and epic. Helgstad manages to tell an extraordinary visual story with impressive and beautiful cinematography. The images matches the best of what we see in nature films made by BBC or National Geographic, but with a striking difference: this film is made with a minimal budget, and by one person alone.

The Jury is deeply impressed by the result. The Jury gives Honourable Mention to Asgeir Helgestad.

Nordic Docs Audience Award 2019:

Two films ended up with the same number of votes during this year´s festival, and the administration therefore gives two Audience Awards in 2019, to the films:

Munch in Hell
Directed by Stig Andersen

And

Under the same roof
Directed by Vanja Larsen

Nordic/Docs Honorary Award 2019 

Anna Eborn

Anna Eborn is one of Scandinavia´s most talented young documentary film directors.

Her films reminds us of the Maysles brothers ability to be unnoticeable present with her camera in environments with vulnerable persons, young and old, in an intimate, honest and close way which makes the audience feel they are present themselves, and the images Eborn transmits cements themselves on the retina as if personally experienced.

Anna Eborn dares to make longer scenes than many young directors dare do today – a good comparison can perhaps be Viktor Kossakovsky´s visual method, but each frame in Eborns´s films tells an important part of the story, details that stays in the audience´s mind long after the film has ended.

The closeness of the camera, the editing and her visual storutelling are all impressive, and we look with excitement forward to following this talented director´s future production.