Det har vært en vanskelig utvelgelse i år, mer enn 110 filmer er påmeldt, og vi har bare kapasitet til å vise 70. Men i tillegg viser vi 14 filmer i sin helhet on-line. Informasjonsmøtet ved Viken filmsenter torsdag ettermiddag blir streamet, det samme vil mesterklassen lørdag formiddag med Victor Kossakovsky og Egil Håskjold larsen om filmen og samarbeidet på «Gunda» bli.
I Fredrikstad er det ingen større spredning av korona, og i samråd med Fredrikstad kino, Fredrikstad kommune og kommunelegen har vi besluttet at dersom ingen ytterligere restriksjonen kommer, vil vi gjennomføre Nordic Docs som planlagt, men med noen mindre justeringer i programmet, og med strenge smitteverntiltak.
Alle videregående skoler i Viken fylke er besluttet stengt, og dette og den generelle korona-situasjonen vil medføre færre publikummere på festivalen. Nærmere 3200 skoleelever og ungdommer var påmeldt Nordic Docs, men disse kan nå ikke delta i festivalperioden.
En av festivalens viktige målsettinger er å øke ungdoms interesse for og kunnskap om dokumentarfilm, og selvsagt også de viktige temaene mange av filmene fokuserer på.Vi vil derfor tilby skoler og utdanningsinstitusjoner muligheten for å streame et utvalg a filmene, og i tillegg vil vi arrangere en egen festival med eget undervisningsopplegg om dokumentarfilm for skoler og ungdommer i januar, eller så snart forholdene tillater det.