Det vil være mange mesterklasser og kompetanseutvekslinger under årets Nordic/Docs.

I tillegg 12 dybderegisamtaler samt work-in-progress.

Lørdag vil det være mesterklasse med Victor Kossakovsky og Egil Håskjold Larsen om filmen og samarbeidet på «Gunda». Svenn Jakobsen vil fortelle om utfordringene med lyddesignet på filmen «Kustneren og tyven», seminar om produksjon av dokumentarfilm, Mia Engberg og Hege Dehli vil fortelle om samarbeidet med «Lucky One», det vil være fokus på LGBT og Hilde Haug kommer for å fortelle om produksjonen «mammaen i meg».

Det er planlagt seminar om ytringsfrihet og sensur, og fokus på fordeler og utfordringer rundt internasjonal samproduksjon.

I tillegg seminar om kritisk filmanalyse for filmstudenter.